Groep De Brauwer koos recent Christiaens als partner voor hun ERP-traject en IT-infrastructuur. Wij zullen Dynamics 365 Business Central implementeren, aangevuld met Jet Reports en Document Capture. Dit alles wordt gehost op de nodige private cloudservers.

Over Groep De Brauwer

Groep De Brauwer nv is een succesvol familiebedrijf, dat reeds 4 generaties lang ervaring in deze sector heeft opgebouwd en deze vaardigheden doorgeeft aan haar gespecialiseerd en gemotiveerd team. Dit team bestaat uit een twintigtal flexibele werknemers die steeds ten dienste staan van haar leveranciers en klanten.

Wekelijks worden er zo’n vierenveertigduizend varkens geslacht met de modernste technieken. De varkens worden geklasseerd naar de wensen en de kwaliteitsvereisten van de klanten.

Joeri Rosseel

Geschreven door Joeri

13 August 2020
Joeri.Rosseel@christiaens.net
Cta buitenkant

Check out our realizations and customer stories.

All realizations
Cta bureau

Need an IT solution? Or any other question?

Contact us

This website makes use of cookies to provide the best browsing experience. More info