Onze klanten zijn de reden van ons bestaan. Daarom zijn ze ook onze onvoorwaardelijke prioriteit.

Bekijk onze referenties en lees klantenverhalen.

Neem contact voor meer referenties of een klantenbezoek.

 

Intercommunale Leiedal

Intergemeentelijk samenwerkingsverband

OptimaT

OptimaT profileert zich als een vooruitstrevend toeleveringsbedrijf met tal van activiteiten in zeer diverse sectoren.

Plopsaland

Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100. 

AZ Jan Palfijn

Het AZ Jan Palfijn Gent is een algemeen openbaar ziekenhuis met 526 erkende bedden.

Care-Ion

Voorziet in rusthuizen en serviceflats.

Mariënstede

Dienstverleningscentrum

UNIZO

UNIZO behartigt de ondernemersbelangen bij de overheid, in de media, bij de publieke opinie en bij de andere sociale partners.

InterWest

Sociaal economisch maatwerkbedrijf

Hise vzw

Vzw HISE is een initiatief van stad en OCMW Harelbeke dat actief is binnen de sociale economie.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen bundelt de vijf provinciale diensten voor pleegzorg in Vlaanderen.

Haviland Intercommunale

Het is de missie van Haviland om de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde te bevorderen.

Footstep

Maatwerkbedrijf in de Brugse regio. 

CAW Oost-Vlaanderen

Sociale onderneming.

ACV

Het Algemeen Christelijk Vakverbond, in het Frans Confédération des syndicats chrétiens, is een Belgische christelijke vakvereniging.

Concertgebouw Brugge

Concertgebouw Brugge wil een gereputeerde wereldspeler zijn voor muziek en hedendaagse dans.