Privacy Policy

Deze website is eigendom van Christiaens NV
Adres maatschappelijk zetel: Passendalestraat 199, 8980 Passendale
Telefoon: +32 51 78 83 83
E-mail: info@christiaens.net
Ondernemingsnummer: BTW BE 0647.518.550

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Christiaens NV wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt Christiaens NV zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Christiaens NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van Ă©Ă©n van de volgende redenen:

Doel en rechtmatigheid

Christiaens NV zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop…), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag…) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Christiaens NV alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: Christiaens NV voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Christiaens NV verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, licentie op naam…). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen…).

Omdat Christiaens NV u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door hun e-mailadres hiervoor op te geven.

Christiaens NV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Indien Christiaens NV om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@christiaens.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Christiaens NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Christiaens NV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geĂŻnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Noodzakelijk

NaamAanbiederFunctieBewaartijdType
CRAFT_CSRF_TOKENDigital PulseZorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.SessieHTTP
CraftSessionIdDigital PulseStelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.SessieHTTP
cookie-consentDigital PulseSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.1 jaarHTTP
fonts-loadedDigital PulseSlaat de lettertypestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.1 weekHTTP
critical-cssDigital PulseSlaat de CSS-status van de gebruiker op voor het huidige domein.1 weekHTTP
RTDigital PulseDeze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren via een app. Hierdoor kan de bezoeker bijvoorbeeld inloggen op een website via zijn LinkedIn-account.6 dagenHTTP

Voorkeuren

NaamAanbiederFunctieBewaartijdType
lang (2x)LinkedInOnthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een websiteSessieHTTP

Statistieken

NaamAanbiederFunctieBewaartijdType
_gaGoogle Tag ManagerRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP
_gatGoogleGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP
_gidGoogle Tag ManagerRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP
collectGoogleGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessiePixel

Marketing

NaamAanbiederFunctieBewaartijdType
_fbpFacebookGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP
bcookieLinkedInGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.2 jaarHTTP
bscookieLinkedInGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.2 jaarHTTP
frFacebookGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP
IDEGoogleGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.1 jaarHTTP
lidcLinkedInGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.1 dagHTTP
pagead/1p-conversion/#GoogleSessiePixel
r/collectGoogleDeze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessiePixel
test_cookieGoogleGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP
trFacebookGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.SessiePixel
UserMatchHistoryLinkedInGebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.29 dagenHTTP

Wij luisteren naar al uw vragen

U kunt bij Christiaens NV als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren. Christiaens NV doet niet aan automatische besluitvorming of profilering.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Christiaens of rechthoudende derden.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds Christiaens raadplegen.

Christiaens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Christiaens de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Christiaens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Christiaens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Christiaens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Christiaens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Christiaens NV is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen met betrekking tot de gegevensbescherming ? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke met maatschappelijke zetel

Christiaens NV
Passendalestraat 199
8980 Passendale

+32 51 78 83 83

Verantwoordelijke GDPR binnen Christiaens NV

Joeri Rosseel

+32 51 78 83 83

Toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

GBA – Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Christiaens NV is in bepaalde gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Christiaens NV de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Christiaens NV is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info