PDFTools

Onze PDFTools integreren met Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Iets voor u?

Het doel ervan is immers onze klant meer controle te geven over de lay-out van zijn documenten die hij uitwisselt met zijn klanten en leveranciers. Hij kan volledig zelf de opmaak van zijn bestellingen, leveringsbonnen, facturen, enzovoort... ontwerpen én aanpassen zonder daarom telkens op ons een beroep te hoeven doen. Hij ontwerpt zijn document in het hem vertrouwde Microsoft Word, waarna hij in Adobe Acrobat Professional op het "blanco" document (weliswaar o.a. al met logo's, kaders, contact- en bankgegevens) de voor hem noodzakelijke velden sleept (aantallen, prijzen, referenties, omschrijvingen...). Die velden worden dan volautomatisch vanuit één van onze toepassingen opgevuld en het PDF-document wordt uitgeprint (en eventueel doorgemaild en -gefaxt).

PDFTools