TRAFLACO NV implementeerde het ERP-systeem Microsoft Dynamics NAV.

Dankzij meer dan 25 jaar ervaring in de mengvoederindustrie en de logistieke verhandeling van landbouwgrondstoffen is TRAFLACO NV zowel nationaal als internationaal een gewaardeerde handelspartner.

Dankzij haar ervaring op de internationale markt verhandelt TRAFLACO NV grondstoffen en bijproducten van hoogwaardige kwaliteit. Wheatglutenfeed en Cornglutenfeed bijvoorbeeld zijn bijproducten van respectievelijk tarwe en maïs die door TRAFLACO NV verhandeld worden vanuit Nederland en Frankrijk. Andere producten, zoals sojaschroot zijn afkomstig van Brazilië en Argentinië.