Pleegzorg Vlaanderen bundelt de vijf provinciale diensten voor pleegzorg in Vlaanderen. Zij zetten zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Ook volwassenen met een beperking die in een gastgezin wonen, kunnen rekenen op de ondersteuning van een pleegzorgdienst. Samen willen ze een positief beeld uitdragen van pleegzorg in Vlaanderen en alle betrokken partijen dichter bij elkaar brengen om pleegzorg verder te verbeteren en te versterken.