Sinds 1 januari 2015 zijn alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie, Zorgbedrijf Roeselare.

Het Zorgbedrijf Roeselare bestaat uit:

  • vier woonzorgcentra (De Waterdam, De Zilverberg, Ter Berken en Sint-Henricus)
  • drie lokale dienstencentra (Ten Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg)
  • een dienst Thuiszorg
  • acht kinderopvanginitiatieven (Kinderdagverblijven De Speelboot, De Beverboot, Bloemenhove, Pinochio en 't Zonneke en de diensten buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel)
  • een dienst voor onthaalouders 'T Harlekijntje
  • de diensten therapeutische kindzorg Het Roer en De Boom