Digitaal zorgt voor significante groeimogelijkheden voor bedrijven. Nooit eerder was de samenhang tussen bedrijfsvoering en technologie zo belangrijk.

BoCount Dynamics, sofware voor boekhouders en accountants

BoCount Dynamics is een online facturatie- en boekhoudprogramma voor accountants en hun klanten. BoCount Dynamics maak financiële functies eenvoudig en toegankelijk voor iedere gebruiker.

IT-security en beveiliging

Bedrijven moeten zich bewust zijn van potentiële gevaren en risico's, en er op inspelen indien mogelijk. Nog nooit was het uitvallen van een IT-systeem zo'n groot risico als vandaag.

Geen enkele sector ontsnapt aan de gevolgen van de digitale revolutie.

Van papier naar digitaal met elektronische facturatie

Een organisatie gaat om met een grote hoeveelheid aan documenten. Offertes, bestelbonnen, facturen, leveringsnota’s, contracten, technische fiches, enzovoort.

Bedrijfsleiders moeten nadenken over en durven investeren in IT en hun digitale strategie.

Pagina's