Ben of ken je een IT'er met nood aan een nieuwe uitdaging?

Solliciteer of laat hem/haar solliciteren bij Christiaens en maak kans op een Microsoft Surface Go!

www.christiaens.net/jobs

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie van de wervingscampagne die wordt georganiseerd door Christiaens NV. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Christiaens NV behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

 1. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats door een potentiële kandidaat te laten solliciteren bij Christiaens NV. De sollicitant verklaart dat hij in contact is gekomen met Christiaens NV via de winactie en vermeldt de contactgegevens van de deelnemer. Deelnemer kan eventueel ook de sollicitant zelf zijn. Wanneer de sollicitant 6 maanden in dienst is bij Christiaens NV, wordt de gerefereerde deelnemer gecontacteerd voor de instructies van de levering.
 2. De deelnemer mag zo vaak mogelijk meedoen aan de actie als hij/zij wil. Per sollicitant die 6 maanden in dienst is, krijgt de deelnemer de prijs.
 3. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Christiaens NV.
 4. De looptijd van de winactie is vanaf aanvang van de actie tot eind 2019.
 5. De prijs is een Microsoft Surface Go met de volgende specificaties:
  a. 10 “ schermdiagonaal;
  b. 8 GB intern werkgeheugen (RAM);
  c. 128 GB totale opslagcapaciteit (SSD);
  d. Inclusief Microsoft Surface Go Type Cover AZERTY.
 6. Afbeeldingen/video's van de prijs kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Bekendmaking van de uitreiking zal uiterlijk 30 dagen na de 6 maanden dienst van de betrokken sollicitant plaatsvinden. De deelnemer wordt gecontacteerd via de contactgegevens dat de kandidaat heeft gegeven bij zijn of haar sollicitatie.
 9. Als de winnende deelnemer onbereikbaar is, zijn/haar prijs binnen uiterlijk vier weken na bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden.
 10. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 12. De aanbieder, Christiaens NV, zal (indien niet bekend) de deelnemer verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 13. De aanbieder, Christiaens NV, is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de aanbieder op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
 14. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar marketing@christiaens.net. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.