Vaardigheden, kennis en ervaring

De juiste ERP-partner kiezen is een belangrijke beslissing. De keuze van ERP-partner is haast even belangrijk als het kiezen van de ERP-software. De partner helpt bij de implementatie, geeft advies en zorgt voor de nodige support.

Beoordeel de partner zeker op volgende 6 elementen:

1) Kennis van uw industrie

Iedere sector heeft wel zijn eigen noden en processen. Heeft de partner kennis van mijn sector of kan hij meedenken met mij?

2) Kennis van hun ERP-systeem

Een ERP-partner moet duidelijk de sterktes, mogelijkheden en eventuele zwaktes van hun aangeboden ERP-systeem kunnen aanhalen. Durf kritische vragen stellen.

3) Ervaring

Heeft uw ERP-partner ervaring om ERP-software te implementeren en hoe ziet hij het plan van aanpak? Vraag zeker ook om referenties of klantenverhalen.

4) Support en training

Wat zijn de trainingsmogelijkheden? Verkrijg je een handleiding? Welke verdere support wordt geboden na de implementatie?

5) Toekomstgerichtheid

Heeft zowel de software als de partner een toekomst? Wat is de visie van het product en van het bedrijf?

6) Aanspreekbaarheid omtrent vragen

Een ERP-partner moet op een correcte en duidelijke manier in staat zijn om al uw vragen te beantwoorden. Een ERP-software kiezen en bijhorende partner is een belangrijke beslissing, moet dus doordacht gebeuren, om later niet voor verrassingen komen te staan.

Logo Microsoft