ERP: ja of nee?

Tijd voor een geïntegreerd ERP-systeem? Uw boekhoudprogramma zit tegen zijn limiet? Teveel manuele handelingen? Wildgroei aan Excels?

Heel wat KMO’s hebben nog steeds een zekere argwaan ten opzichte van een nieuw ERP- systeem. Er komt immers heel wat bij kijken en de impact op de organisatie is niet gering. Niet zonder reden vraagt u zich misschien af of een geïntegreerd bedrijfssysteem wel voor uw bedrijf is weggelegd. Allicht kunnen enkele van de overwegingen in deze blogpost u helpen om een beslissing te nemen. Als u zich herkent in enkele van onderstaande vragen, is de kans groot dat uw bedrijf baat heeft bij een nieuwe bedrijfsoplossing.

Doet u het maximum om sneller te factureren en betalingen op te volgen?

Een order binnenhalen is één zaak. Maar ‘time to cash’ is even belangrijk: hoe snel kunt u goederen, uren en diensten in onderaanneming aan de klant factureren? Hoe efficiënt springt uw bedrijf om met het opvolgen van debiteuren? Uw cashflow is de brandstof van uw bedrijf. Heeft u vandaag voldoende zicht op al de processen en factoren die het genereren van cashflow kunnen vertragen?

In welke mate beheert u uw bedrijfskosten op een actieve manier?

Hebt u vandaag een zicht op de reële kosten die uw dagelijkse processen met zich meebrengen? Bent u bijvoorbeeld een distributiebedrijf, dan heeft u allicht voorraad nodig. Maar cash die u in voorraden steekt, kunt u niet meer voor iets anders gebruiken. Heeft u een zicht op de reële kost van uw voorraad? En hoeveel u zou kunnen besparen indien u het voorraadniveau van artikelen met een lagere rotatie met 30% zou terugbrengen, zonder de leveringsbetrouwbaarheid in het gedrang te brengen?

Heeft u controle over de bezetting van uw resources?

Als dienstverlenend bedrijf kunnen enkele procenten verschil in de benutting van uw resourcecapaciteit bepalend zijn voor winst of verlies. Heeft u vandaag zicht op de bezettingsgraad van uw mensen en machines? In welke mate zijn verstoringen in de aanvoer van materiaal of een gebrekkige planning verantwoordelijk voor een onderbenutting van uw capaciteit?

Bent u zeker dat u al uw klanten de best mogelijke service verleent?

Hoeveel extra business kunt u genereren indien u sneller zou inspelen op vragen van klanten? Welke klachten had u kunnen voorkomen door een integraal overzicht op de status van uw orders en projecten? En hoe vaak had u ‘out of stock’ situaties kunnen vermijden of snellere levertijden kunnen beloven indien u een beter zicht had op uw productieplanning?

Gaat u efficiënt om met ongestructureerde informatie?

Papieren documenten, bestelbons via fax, offertes in Word, calculaties in Excel,… De stroom van ongestructureerde informatie blijft een bron van ergernis voor veel bedrijven. Met onnodig tijdverlies, fouten en ontevreden klanten tot gevolg. Hoeveel van uw medewerkers worden vandaag opgeslorpt door taken met weinig toegevoegde waarde waarvoor een gecentraliseerd systeem een oplossing zou bieden?

Tijd voor een ERP-systeem? Vanzelfsprekend hopen we dat u ons, Christiaens, en onze ERP-oplossing op basis van Microsoft Dynamics NAV meeneemt in uw ERP-selectietraject. Hieronder vindt u nog een tool die u inspiratie kan geven voor selectiecriteria voor ERP-software en ERP-partner.

ERP: kiezen van ERP-software en ERP-partner