Om de groeiende vraag van de markt te handhaven zet Christiaens in om het hechte team te versterken. Hierdoor werven we specialisten binnen verschillende departementen aan. In de voorbije maand hebben de volgende personen zich bij ons team vervoegd. We heten ze van harte welkom!

Simon-Lies-Simon

Lies Decroix – Management Assistant

Op 22 oktober vervoegde Lies Decroix zich bij Christiaens. Zij is samen met Marieken het eerste aanspreekpunt wanneer u Christiaens contacteert. Verder verleent ze assistentie aan het management bij de uitvoering van de dagdagelijkse taken.

Simon Scheldeman – ERP Consultant & Developer

Op  5 november was het Simon Scheldeman zijn beurt. Hij mag dan nog jong zijn, hij heeft heel wat in zijn mars. In zijn eerste week had hij al een issue opgelost waar er eerst geen oplossing voor bleek te bestaan. Dat belooft!

Simon Meulebrouck – ERP Consultant

Simon Meulebrouck is onze meest recente aanwinst. Zijn eerste werkdag bij Christiaens was op 19 november. Hij heeft al 5 jaar ervaring als Consultant, dus zal hij binnen de kortste keren ingewerkt zijn.