Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. 

De GDPR of de AVG is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Hoe begint u aan de (lange) weg naar GDPR-compliancy? Volgens de Privacycommissie kunt u starten met 13 stappen:

 1. Bewustmaking
 2. Dataregister
 3. Communicatie
 4. Rechten van de betrokkene
 5. Verzoek tot toegang
 6. Wettelijke grondslag 
 7. Toestemming
 8. Kinderen
 9. Datalekken
 10. Gegevensbescherming
 11. Functionaris
 12. Internationaal
 13. Bestaande contracten

Download de checklist onderaan

Bron: Privacycommissie

CBPL