De rol van de CFO verandert continu met steeds meer nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van IT-beheer, bedrijfsprocessen en -strategie.

Het uitbreidende werkveld van de CFO

Van calculator tot directiekamer. De rol van de Chief Financial Officer heeft sinds de invoering van de functie grote veranderingen ondergaan. En de functie van de CFO wordt nog belangrijker: bedrijven leggen steeds meer vertrouwen in de financiële en strategische vaardigheden van hun meest ervaren financieel leidinggevende.

Tien jaar na een reeks schandalen bij grote bedrijven staan CFO´s nu in de schijnwerpers. Hun stappen worden nauwgezet in de gaten gehouden. Ze staan voor een aantal uitdagingen die uiteenlopen van het beheren van een bedrijf dat overal ter wereld actief is, tot het verkleinen van technologierisico´s. Ze moeten verantwoording afleggen over het verleden, het heden in goede banen leiden en de toekomst creëren. Hun invloed is voelbaar binnen de gehele organisatie. Een eenduidige definitie van de CFO-functie bestaat niet meer.

CFO als een IT-leider

Technologiebeheer is een van de toevoegingen aan het CFO-takenpakket waarover de laatste tien jaar de meeste discussie heeft plaatsgevonden. Deze toevoeging heeft twee oorzaken. De eerste reden is eenvoudig: de technologische ontwikkeling die heeft plaatsgevonden binnen alle onderdelen van het bedrijfsleven. Uit een studie uit 2015 van IBM blijkt dat bedrijfsleiders technologie als belangrijkste externe factor zien die het bedrijfsleven vormt. Technologie is overal aanwezig binnen moderne organisaties. CFO's hebben diepgaande kennis van alle operationele bedrijfseenheden. Ze zijn daarom de aangewezen personen om de technologie die deze eenheden met elkaar verbindt te overzien.

En doordat de technologische eisen op de werkvloer toenemen, nemen de uitgaven ervoor ook toe. Technologie wordt een steeds belangrijker bezit voor bedrijven. Doordat technologische uitgaven zwaarder drukken op het budget, is het belangrijk dat CFO´s een goed beeld hebben van deze grote financiële posten.

De neergang van de COO

De tweede reden van de grotere rol die CFO´s vervullen binnen IT is het feit dat de Chief Operations Officer (COO) langzaam van het bedrijfspodium verdwijnt. Binnen veel organisaties bestaat de functie van COO niet meer. De taken zijn verdeeld tussen CEO en CFO. Volgens Crist | Kolder Associates heeft slechts 33% van de bedrijven uit de Fortune 500 en S&P 500 nog een Chief Operating Officer in dienst. Voor een deel is dit te verklaren doordat veel CEO´s van grote bedrijven eerst COO waren, bij 40% van de Fortune 500- en S&P 500-bedrijven was dit het geval. Hoewel de verdeling van taken tussen CEO en CFO per bedrijf verschilt, nemen de CEO´s, met hun operationele achtergrond, met name de productie- en leveringstaken op zich, terwijl CFO´s vaak de verantwoordelijkheid nemen over inkoop en IT.

Strategieleiderschap

CFO´s hebben nog steeds te kampen met een imago dat ze op de centen zitten en getallenfreaks zijn, maar de verschuiving naar een kwantitatievere aanpak van zakendoen zorgt voor een belangrijk tegenwicht tegen de ´op het gevoel´ bedrijfsvoering zoals we die kennen uit het recente verleden. Daarnaast hebben technologie en arbeid, die is verplaatst naar lagelonenlanden, ervoor gezorgd dat de CFO´s hun administratieve taken, zoals monitoring en financiële rapportage, sneller en goedkoper kunnen uitvoeren. Hierdoor heeft de CFO, zeker in het laatste decennium, meer strategische planningstaken op zich kunnen nemen. In een recente studie van EY geeft 75% van de CFO´s aan dat ze 50% van hun tijd of meer besteden aan de strategie binnen hun bedrijf. En 2 op de 3 zegt het gezicht van het bedrijf te zijn als het gaat om alle strategische zaken op het gebied van financiële resultaten. Deze cijfers werden bevestigd door de 2013 Global CFO-studie van IBM. In dat onderzoek gaf 70% van de CFO´s aan een belangrijke rol te spelen binnen besluitvorming. En 78% verklaarde dat innoveren van het bedrijfsmodel een belangrijk onderdeel is van hun CFO-takenpakket. Tenslotte zei 88% verantwoordelijk te zijn voor het selecteren van de belangrijkste meetgegevens waarmee prestaties aan strategie worden gekoppeld.

Christiaens, de technologiepartner van de CFO

Christiaens heeft veel ervaring in technologie voor de CFO:

Joeri Rosseel

Geschreven door Joeri

19 June 2020
Joeri.Rosseel@christiaens.net

This website makes use of cookies to provide the best browsing experience. More info