Tijd voor een ERP-systeem? Wat zijn de voordelen van ERP? Er zijn voor een onderneming vaak verschillende beweegredenen om een ERP-systeem te kiezen en te implementeren. Investeren in een toekomstgerichte oplossing is vaak nummer 1 op de lijst.

Hierbij alvast 9 voordelen van een goede ERP-systeem die vaak worden aangehaald:

  1. Informatie overal beschikbaar
  2. Hoge productiviteit
  3. Betere interactie binnen het bedrijf, met leveranciers en met klanten
  4. Hogere betrouwbaarheid van data
  5. Minder dubbel werk
  6. Beter onderbouwde strategische en operationele beslissingen mogelijk
  7. Betere controle op naleven van de procedures en regels
  8. Operationele beheersbaarheid en lagere operationele kosten
  9. Kortere doorlooptijden

Vanzelfsprekend is er nog een groot verschil tussen de verschillende ERP-systemen en ERP-leveranciers op de markt. Naargelang de keuze van pakket en partner zullen de gerealiseerde voordelen nog groter zijn.

Joeri Rosseel

Geschreven door Joeri

7 April 2020
Joeri.Rosseel@christiaens.net

This website makes use of cookies to provide the best browsing experience. More info